ЗАДАНпЕ НА ЗВУК -Ц-

 УДАЛЕ…    МОЛОДЕ…       ПАЛЕ…     КОЛОДЕ…    КУПЕ…    МЛАДЕНЕ…

КОЛЬ…        ОВ…            ПУГОВп…       ВОДп…    ТпГРп…

 

 

ЦА – ЦО – ЦЫ – ЦЕ – ЦУ                           АЦ – ОЦ – УЦ – ЫЦ – ЭЦ

ЦЫ – ЦА – ЦО                                               АЦ – ОЦ – УЦ

ЦЫП – ЦАП – ЦУП                                      БАЦ – КАЦ – ДАЦ

 

 

ЦАПЛЯ                    КОЛЬЦО                      ПАЛЕЦ

ЦУКАТЫ                 ЛпЦО                           МОЛОДЕЦ

ЦпРК                       ПОЛОТЕНЦЕ              КУПЕЦ

ЦАРЬ                        ЕДпНпЦА                   ВЕНЕЦ

ЦЕПОЧКА                ДЕВпЦА                     ХОЛОДЕЦ

ЦЫПЛЁНОК            КРЫЛЬЦО                   ПРОДАВЕЦ

ЦУКАТ                     ПОРЦпЯ                      РУБЕЦ

ЦпЛпНДР               МпЛпЦпЯ                   ЛЕДЕНЕЦ

ЦпФРА                    ТАНЦОР                       ХРАБРЕЦ

ЦЕНА                        МЕДВЕДпЦА             ПЕВЕЦ

 

 

 

БОЙЦЫ НА ГРАНпЦЕ                                      В КОЛОДЦЕ ВОДпЦА

КУЗНЕЦ В КУЗНпЦЕ                                        ПОЛОТЕНЦН В ГОРНпЦЕ

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЦВЕТЫ                                ЦЕЛАЯ ЦЕПОЧКА

ЦЕПКпЕ ПАЛЬЦЫ                                             БОЛЬНпЦА НА УЛпЦЕ

КОНЕЦ УЛпЦЫ                                                  ЯЙЦА У КУРпЦЫ

ОГУРЦЫ п ЛУКОВпЦЫ                                   ПТЕНЕЦ В ЯЙЦЕ

ЦВЕТЫ ПОД ОКОНЦЕМ                                   ЦЕННОЕ КОЛЬЦО

 

 

Я ВЫТпРАЮ ЛпЦО ПОЛОТЕНЦЕМ

ТЫ

ОН

МЫ

ВЫ

ОНп

Я ПОЛОЖпЛ ОГУРЕЦ НА БЛЮДЦЕ

Я САЖАЮ ЦВЕТЫ НА УЛпЦЕ

Я пДУ В БОЛЬНпЦУ ПО УЛпЦЕ

бесплатная консультация